Reakce

Určitě přínosná přednáška, její obsah by měl být součástí výuky na středních školách

(studenti gymnázia Lesní čtvrť Zlín)

Přednáška se nám velmi líbila. Rozhodně to nebyly zbytečné dvě hodiny. Mělo to smysl a mohlo být klidně delší. 

(studenti gymnázia Uherský Brod)

Prostřednictvím praktických ukázek jsme se mohli zamýšlet nad pravdou a lží, kterou nám média podsouvají. Je na každém z nás, zda všemu slepě uvěříme, nebo budeme hledat pravdu. Beseda se nám moc líbila, byla velmi zajímavá a poučná.

(Kristýna Dzuráková a Petra Tinková 7.B, Základní škola Strání)

Téma bylo zajímavé, důležité i skvěle vyložené. Oceňuji i volný prostor k diskusi (Gymnázium Třeboň, maturanti)

Přednáška obsahovala důležité informace, pro život téměř nezbytné (Základní škola Na Sadech, Třeboň)

Neměla jsem ani páru, co je korupce… teď už to vím. Bylo to zábavné a hodně k poučení i naučení (Gymnázium Hladnov, Ostrava)

Utvrdilo mě to v názoru, že s poctivostí nejdál dojdeš. Mnoho přednášek, které jsme měli, nám jsou docela k ničemu, ale z této si odneseme něco do života (Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky)

Vůbec jsem nevěděla co je korupce a co všechno obnáší. Jsem ráda, že už to vím a rozhodně si na to budu dávat pozor (Základní škola U Pálenice, Kunovice)

Seminář splnil má očekávání. Žáci byli vedeni přes ukázky korupce ostatních k zamyšlení nad potenciálním korupčním chování u sebe. Až se v dospělém věku se situací vybízející ke korupci setkají, budou k ní mít už předem připravený postoj. Seminář mohu kolegům občankářům a zsvkářům doporučit. (Irena Eibenová Gymnázium Hladnov, Ostrava)

Praktický projekt je obohacením vyučování. Hrané scénky názorně ukázaly situace, se kterými se můžeme v reálném životě setkat. Studenti se tak mohli snadněji vžít do problému korupce. Přínosem byla i skupinová práce, kde se studenti učili samostatnému rozhodování (Eva Kubišová gymnázium Uherský Brod)

Je důležité i opomíjené téma. Rozhodně se mi líbily ty praktické ukázky toho, co se děje kolem nás, nechyběl názor, ten je pro děti důležitý, také emoční zapojení chudoba v kontrastu s „rozežraností“, srovnání jak to může vypadat v rozvinutých zemích oproti zaostalým. To všechno bych po metodické stránce hodnotila rozhodně jen kladně (ředitelka základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě Dagmar Bistrá)