O nás

Výroční zpráva za rok 2014

A: Co se podařilo:

Projekt CoZaTo je prvním, který problém korupce pojímá jako komplexní výukový program jak pro základní školy (7,8,9 třída), tak pro všechny typy středních škol. Pilotní projekt za podpory Nadace Tomáše Bati a společnosti OKsystem začal letos v únoru na školách ve Zlínském a Jihomoravském kraji, původní počet pěti škol se kvůli zájmu vzdělávacích zařízení rozšířil na 14 škol od Brna přes Zlín až po Valašské Klobouky. Celkem tak programem od konce února 2014 do června 2014 prošlo 450 mladých lidí.

Na pilotní projekt jsme navázali i v novém školním roce. Výukový program jsme za první čtyři a půl měsíce školního roku 2014/2015 za podpory Nadačního fondu proti korupci uskutečnili na 17 školách, celkem se zúčastnilo 1680 žáků a studentů. Většina škol byla ve Zlínském a Jihomoravském kraji, program jsme ale také uskutečnili na gymnáziích v Ostravě a Třeboni. Výukovou akcí prošly různé věkové skupiny žáků i studentů – nejmladší byli žáci osmých tříd na základních školách v Uherském Brodě, Veselí nad Moravou a Kunovicích, nejstarší maturanti na gymnáziích ve Slavičíně, Třeboni a Zlíně. Na části škol si místo dvouhodinového programu objednaly tříhodinové vyučování. Na gymnáziu v Třeboni to pak byl čtyřhodinový blok o korupci.
Z dotazníkového šetření po skončení programu vyplývá velká spokojenost žáků a studentů – velkým plusem projektu je zapojení samotných studentů z gymnázia v Uherském Brodě (Dominik Běhůnek, Šárka Jedličková), kteří hrají „korupční“ scénky přímo ve třídách.

Téma bylo zajímavé, důležité i skvěle vyložené. Oceňuji i volný prostor k diskusi (Gymnázium Třeboň, maturanti). Přednáška obsahovala důležité informace, pro život téměř nezbytné (Základní škola Na Sadech, Třeboň). Neměla jsem ani páru, co je korupce… teď už to vím. Bylo to zábavné a hodně k poučení i naučení (Gymnázium Hladnov, Ostrava). Utvrdilo mě to v názoru, že s poctivostí nejdál dojdeš. Mnoho přednášek, které jsme měli, nám jsou docela k ničemu, ale z této si odneseme něco do života (Gymnázium a Obchodní akademie Valašské Klobouky). Vůbec jsem nevěděla co je korupce a co všechno obnáší. Jsem ráda, že už to vím a rozhodně si na to budu dávat pozor (Základní škola U Pálenice, Kunovice). Seminář splnil má očekávání. Žáci byli vedeni přes ukázky korupce ostatních k zamyšlení nad potenciálním korupčním chování u sebe. Až se v dospělém věku se situací vybízející ke korupci setkají, budou k ní mít už předem připravený postoj. Seminář mohu kolegům občankářům a zsvkářům doporučit. (Irena Eibenová Gymnázium Hladnov, Ostrava)

Informace o projektu publikovaly školy na svých webových stránkách:

Círekvní škola Veselí nad Moravou

Základní škola Kunovice


Projekt byl nominován na prestižní cenu Bílé Lilie


http://www.zaostreno.org/cz/nase-prace/cena-bile-lilie/item/109-cena-bile-lilie-2014.html


Na leden a únor se podařilo domluvit další školy, které se nově zapojí do programu – poprvé to budou i střední odborné školy a učiliště (Praha, Uherské Hradiště)

Aktivní občan:

Podařilo se nám získat podporu Nadace Karla Janečka a Fondu Otakara Motejla v programu Aktivní občan 2014. Dostali jsme se mezi dvanáct vybraných projektů. V roce 2014 jsme tak začali připravovat a vybírat témata, které zpracujeme v divadelních scénkách týkajících se korupce a občanských aktivit mladých lidí. Na projektu se podílí osvědčený tým lidí – gymnazisté Dominik Běhůnek a Šárka Jedličková, kameraman Pavel Vrága, obrazové ztvárnění bude zpracovávat Karolína Dvorníková.

Součástí projektu byla i dílna pro učitele – dílny rozložené do dvou dnů
se v září ve Vyškovci v Bílých Karpatech zúčastnilo 18 učitelů ze základních a středních škol z Prahy, Ostravy, Hranic, Třeboně, Veselí nad Moravou, Uherského Brodu a Uherského Hradiště. Dílna je součástí programu
Aktivní občan, korupce a jak o ní učit byla jedním z důležitých bodů setkání.

Akreditace Ministerstva školství

1. Získali jsme akreditaci jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, která nám umožní pořádat akreditované kurzy.

2. Získali jsme akreditaci na programy: Ohrožené dítě a jeho včasná detekce pedagogem I.(naplňování potřeb dítěte v rodině), Ohrožené dítě a jeho včasná detekce pedagogem II. (legislativa, prevence a následné řešení), Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky

3. Podařilo se nám získat akreditaci na vzdělávací program o korupci. Jde o první korupční program, který akreditaci získal – umožňuje pořádat semináře a dílny pro učitele včetně vydání oficiálních certifikátů

B: Co se nepodařilo:

U programů občanského vzdělávání jsme narazili na stav českého školství, který není příliš růžový. A to brání dalšímu šíření programů. Občanská výchova a základy společenských věd jsou v českém školním systému na chvostu zájmu, velmi často je učí učitelé bez aprobace (a někdy i bez zájmu). Navíc v těchto hodinách musí často probrat to, co se různými tlaky do školních plánů dostalo a co by se mělo probírat většinově v jiných hodinách (například finanční gramotnost). Školství je zpolitizované, velká část ředitelů kandiduje ve volbách a jsou členy politických stran. A občanské aktivity se jim tak moc nehodí. Školství je zaměřené na výkon a hodnocení, ne na to, co se žáci naučí využívat v životě.

Nepodařilo se nám získat akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Společnice“ – tedy projekt, který počítá s vyškolením lidí, kteří by dělali společníky seniorům či postižením lidem ne ve smyslu zdravotním či zajišťováním stravy a další služeb, ale ve smyslu sociálním, společenském. Z vyjádření MPSV vyplývá, že jedinou námitkou proti programu měla být kvalita našich lektorů. Ti přitom v jiných programech, které MPSV akreditovala, normálně a bez námitek ministerstva školí.

Zatím se nám nepodařilo uskutečnit vzdělávací akce v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které máme akreditované. Akreditace se podařilo získat až ve druhé polovině roku a z kapacitních důvodů se zatím nepodařilo školy oslovit

Z objektivní důvodů se zatím nemůžeme zapojit do většiny grantových a dotačních programů – často je vyžadováno, aby organizace fungovaly nejméně dva roky.

C: Publicita:

Především u CoZaTo se podařilo projet zviditelnit a zpropagovat

MF Dnes:

http://brno.idnes.cz/vzdelavani-v-oblasti-korupce-dj1-/brno-zpravy.aspx?c=A140228_2039762_brno-zpravy_mav

Česká televize:

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/267438-a-neslo-by-to-jinak-pane-doktore-scenky-deti-uci-jak-vypada-korupce/

Denik:

http://brnensky.denik.cz/galerie/co-za-to-ptal-se-lekar-pacientky-v-projektu-proti-korupci.html?mm=5135911

Spustili jsme web brodem.eu a také facebookový profil:

https://www.facebook.com/pages/Brodem/250442808454574?ref=bookmarks

D: Rozpočet, granty

V roce 2014 jsme hospodařili s rozpočtem 169 000

Dva projekty pokračují i v roce 2015, zbývá v nich vyčerpat 131 728 korun (granty od Nadačního fond proti korupci, Nadace Karla Janečka a Fondu Otakara Motejla)

Granty Dary Drobné příspěvky Celkem
132000 27000 10000 169000

Závěr

Máme za sebou první rok existence, přes všechny různé překážky celkem úspěšně. Podařila se většina věcí a akcí, část zůstala rozpracovaná s tím, že

Nejnovější příspěvky