Spravedlnost není slepá, ale někdy potřebuje pomoci otevřít oči

Projekt obecně prospěšné společnosti Brodem UB za podpory poradenské společnosti EY Czech republic

Co je Férový camp: Výukový program o spravedlnosti, korupci a etice. Všechny semináře i debaty jsou interaktivní s co největším zapojením žáků a studentů i jejich učitelů

Pro koho je určen: Pro mladé lidi od 13 do 20 let – tedy jak pro základní školy, tak všechny typy středních škol, žákovské a studentské parlamenty, neformální skupiny mladých lidí

Časová dotace: Jednotlivé programy jsou koncipovány jako samostatné, lze je však dobře využít jako celodenní (4,6,8 hodin) soubor seminářů, her, animace a projektového učení, který žákům a studentům pomůže v orientaci v problematice spravedlnosti, etiky a korupčního jednání. Program může být určen pouze pro jednu třídu nebo v jeden den i pro víc tříd či skupin žáků (semináře se mohou konat souběžně)

Do kterých předmětů program zasahuje: výchova k občanství, základy společenských věd, finanční gramotnost, mediální gramotnost, etika, ekonomické a právní semináře.

Vzdělávací cíle: Studenti se zamýšlí nad postavením práva a spravedlnosti, jmenují vhodné strategie, které mohou přispět ke zlepšení situace. Seznámí se praktickými ukázkami neetického chování a možností jak je řešit. Zamýšlí se nad výhodami a nevýhodami neetického chování.

Pomůcky: flipchart, flipchartové papíry, fixy/tabule, křídy, počítač, projektor


Náplň programu:

  1. Protikorupční minimum CoZaTo – co všechno by jste měli vědět o korupci a o tom, jak ovlivňuje spravedlnost – interaktivní seminář doplněný komiksy a hranými scénkami, debata se žáky a studenty o jejich hodnotovém žebříčku a počítáním co nás vlastně stojí korupce.
  2. Svět spravedlnosti – podívejme se, jak si Česká republika vede v celosvětovém porovnání, kde se spravedlnost pevně usadila a odkud naopak utíká – interaktivní seminář doplněný videi, debata se studenty.
  3. V kůži experta –ve spolupráci s odborníky na vyšetřování podvodů a korupce ze společnosti EY Česká republika se seznámíme s tím co to je podvod, jak vypadá podvodník a jak podvod vzniká. Naučíme se jak v běžných životních situacích rozeznat podezřelé okolnosti naznačující, že máme dočinění s podvodem a prodiskutujeme jak se v takových situacích zachovat. Na případových studiích v praxi ukážeme, jak mají (a jak naopak nemají) vypadat některé základní dokumenty, se kterými se studenti můžou setkat (např. faktura, DPP/DPČ). Interaktivní seminář doplněný případovými studiem zdarma.
  4. Etika v praxi – případové studie zaměřeně na časté etické problémy, které musí řešit lidé v běžném životě (daňové úniky, známosti a spravedlnost, etika ve školství, reklamě nebo sportu). Každá studie je doplněna komiksem

Každá škola si může vybrat z nabídky seminářů ty, které jí nejvíc vyhovují, časová dotace na každý seminář je jedna hodina. Expertní seminář v Kůži experta pak na dvě vyučovací hodiny.

Lektoři:

Tomáš Fránek – novinář a učitel, autor projektu protikorupčního vzdělávání, editor pořadu České televize Týden v justici. Pracoval pro MF Dnes, Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, publikoval v Lidových novinách.

Magdaléna Žáčková – pracuje v poradenské společnosti EY Česká republika. Věnuje se vyšetřování podvodů a korupce, nastavování firemní kultury a prevenci podvodů. S prevencí a zvyšováním povědomí o korupci má zkušenosti nejenom z České republiky a Evropy ale i z Afrických zemí. Magdaléna se aktivně zajímá o témata zvyšování povědomí o korupci a občanské participace mládeže.

Lenka Andrýsová – pracuje v poradenské společnosti EY Česká republika. Dříve působila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde se stejně jako dnes věnovala zejména tématům podvodu a korupce ve veřejné správě. Pravidelně se zúčastňuje veřejných diskuzí na témata související s korupcí či například zapojením mladých lidí do politiky a veřejného života.

Brodem UB:

Obecně prospěšná společnost Brodem byla navržena Cenu Bílé lilie za vzdělávací projekt CoZaTo, který prostřednictvím interaktivních seminářů uvádí studenty a učitele základních a středních škol do problematiky korupce, boje s ní a do morálních dilemat s korupcí spjatými. Projekt interaktivního protikorupčního vzdělávání už absolvovalo více jak pět tisíc studentů základních a středních škol, školením prošli také učitelé z celé České republiky. „Bylo to výborně připravené a vyvážené,“ Hospodářské noviny, 2.3.2015

EY Czech republic:

EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naším cílem je přispívat nejen k rozvoji podnikatelské sféry, ale lidského společenství jako celku. V EY nám velmi záleží na tom, aby svět kolem nás lépe fungoval. Snažíme se proto přispívat k větší důvěře v podnikatelské prostředí, k trvale udržitelnému růstu, rozvoji talentů ve všech oblastech lidské činnosti i k posilování vzájemné spolupráce.

Nejnovější příspěvky